Wie houdt zich aan de klasafspraken? En wie niet?

We mochten ‘pluimen’ en ‘donderwolkjes’ uitdelen!
Tijdens deze opdracht was het belangrijk om samen te werken
en te luisteren naar elkaar!

Advertenties