Terwijl we het schrijven van
‘de cijfers 1, 2 en 3’  en het woordje ‘ik’
oefenen …

genieten we met volle teugen van het ‘nazomer’zonnetje!

Advertenties